info@preventado.cz   +420 777 003 773

Uznat bederní páteř jako nemoc z povolání nebude jednoduché, avšak ne nemožné.

V poslední době se kolegové z naší laboratoře ergonomie a fyziologie práce čím dál častěji setkávají s dotazy, jak to tedy bude s uznáváním nemocí z povolání pro bederní páteř. Problematika to není vůbec jednoduchá. Následující text vám ji přiblíží.

Jak jsme zmínili v předchozím článku o pracovních polohách, strašákem je datum 1. 1. 2023, kdy vejde v účinnost novela nařízení vlády č. 290/1995 Sb., která umožní uznávat chronické onemocnění bederní páteře. Jedná se například o diagnózy lumbago, ischias, diskopatie a další, způsobené dlouhodobým přetěžováním.

Jednou ze základních podmínek pro uznání těchto nemocí jako nemoci z povolání je odpracování 60 směn ročně, při kterých dochází k překračování limitu 3 400 N na meziobratlové ploténky pracovníka. V tomto případě se jedná o část bederní páteře v úseku 4. a 5. obratle.

Tento limit vychází z již 40 let staré studie americké instituce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSH). Těchto 60 nadlimitních směn musí být odpracováno ročně, a to alespoň ve 3 po sobě jdoucích letech. Zároveň musí mít pracovník po tuto dobu alespoň 12měsíční pracovní neschopnost související s potížemi bederní páteře a splňovat řadu klinických a zobrazovacích (radiologických) kritérií.

Pro uznání poškození bederní páteře jako nemoci z povolání bude nutné splnit celou řadu kritérií. Roli bude hrát i věk.

Mezi klinická kritéria patří 7 typů specifických neurologických vyšetření, které se zaměřují na bolestivost, ztrátu motorických a senzitivních funkcí a podobně. Mezi zobrazovací vyšetření patří magnetická rezonance, kterou je nutné prokázat až 6 specifických poškození páteře týkajících se například vážného poškození meziobratlové ploténky, posunu obratlů a další. S přibývajícím věkem musí šetřený pracovník splňovat o to více těchto klinických a zobrazovacích kritérií.

Díky přísným kritériím nelze počítat s významných nárůstem nových případů nemocí z povolání pro bederní páteř.

Rada evropských států má poškození páteře jako nemoc z povolání již mnoho let v seznamu těchto nemocí. Kritéria i počet uznaných nemocí z povolání se velmi liší. Například v Německu se ročně uznají nemoci páteře u stovek zaměstnanců, na Slovensku se jedná o jednotlivce. 

V některých případech stačí zvednout pouze 1 kg břemeno a již může dojít k překročení limitů NIOSH.

Jako velký problém vnímáme skutečnost, že v některých případech stačí zvednout pouze 1 kg břemeno a již může dojít k překročení limitů NIOSH. Významnou roli pro překročení těchto limitů pro bederní páteř však nehraje pouze samotná hmotnost břemene (může se jednat o výrobek, přepravku, vozík či pacienta), ale také vzdálenost břemene od těla pracovníka, poloha bederní páteře při manipulaci (předklon, úklon, rotace) a jiné.

Tento obrázek nemá žádný popisek

Je důležité zmínit, že úprava nařízení vlády pro toto uznávání a současné znění kategorizace prací bude vyvolávat nesoulad a nespokojenost, jelikož prakticky i pro kategorii první (pro faktor celková fyzická zátěž) mohou být překročeny limity NIOSH. Předpokládá se novelizace příslušné kategorizační vyhlášky, která je ale dosud v nedohlednu.

Závěrem tedy velmi doporučujeme chránit zaměstnance systematickým vyhledáváním a odstraňováním rizik způsobených nevhodnou manipulací s břemeny.

Rádi Vám s touto problematikou pomůžeme. Ať už dalším připravovaným článkem, jak správně manipulovat s břemeny, které způsoby manipulace jsou pro bederní páteř kritické apod. či zaškolením do používání indexovaných metod, které vám s identifikací rizik pomohou. V současné době připravujeme vývoj vlastních ergonomických aplikací, které tuto problematiku zohlední.

Radim Pektor

Radim je náš guru v ergonomii a fyziologii práce. Jeho více než 14ti letá praxe v oboru mluví za vše. Jako vedoucí autorizované laboratoře řeší klíčové momenty v zakázkách laboratoře ergonomie a fyziologie práce. Většího odborníka na ergonomii jen stěží najdete.

Pošlete článek také kamarádům či kolegům

Nejčtenější články

Account consultant

K naší skvělé kolegyňce hledáme posilu na pozici Account consultant. Mrkni na inzerát, přečti si něco o nás a ozvi se 💛

ČÍST DÁLE 21. října 2022

Co je lokální svalová zátěž

Jistě znáte někoho, kdo si stěžuje na bolest v zápěstí nebo v lokti s tím, že „to má z práce“. A klidně může mít pravdu! Tyto bolesti, představující řadu diagnóz, jako například syndrom karpálního tunelu, radiální nebo ulnární epikondylitidu (známé jako tenisový nebo oštěpařský loket), artrózu, skákavý prst a další, lze totiž často přisoudit přetěžování horních končetin. […]

ČÍST DÁLE 12. února 2021

Pracovník v ergonomii

Hlásíme do světa, že máme volnou židli v laboratoři ergonomie 🪑. Práce tam není rozhodně nuda. Podíváte se do míst, kde se normální smrtelníci nedostanou 🎉 . Výroba dalekohledů, chemoterapií, světel do aut nebo Mozartových koulí? Žádný problém. Přidejte se k nám 👐🏻 Za sdílení vám patří náš dík 💛

ČÍST DÁLE 6. října 2022

Potřebujete vyřešit BOZP, ergonomii nebo pracovnělékařské služby ve své firmě?

Ozvěte se nám. Zařídíme, aby se na vašem pracovišti všichni cítili lépe a bezpečněji.

info@preventado.cz

+420 777 003 773