info@preventado.cz   +420 777 003 773

Jak jsme v REHAU naučili pracovníky zlepšovat ergonomii a snižovat zátěž svépomocí

Ne nadarmo se říká „Co si vyzkouším, tomu rozumím“ (Konfucius). A na poli praktické ergonomie tomu není jinak. K jejímu pochopení je potřeba celá řada souvislostí.

To potvrzuje i Helena Křenková, která zodpovídá za interní vzdělávání ve firmě REHAU Automotive, s.r.o.

Závod REHAU v Jevíčku

Společnost REHAU je jedna z vedoucích prémiových značek pro polymerová řešení ve stavebnictví, automotive a průmyslových odvětvích s více než 20 000 zaměstnanci po celém světě. Zároveň se považuje za odpovědnou společnost s jasně danými hodnotami. Inovace a progres jí nejsou cizí, což potvrzuje i investicemi do zlepšování pracovních podmínek svých zaměstnanců. Mimo jiné i díky ergonomii.

Tak jako téměř každá firma v Česku působící na poli automotive, se i REHAU potýká s vysokým zastoupením ruční práce při pracovních úkolech, vyšším počtem pohybů rukou, vyššími svalovými silami nebo s jednostrannou zátěží. Tyto faktory hrají významnou roli v přítomnosti rizikového faktoru lokální svalové zátěže a v potenciálním vzniku častých nemocí z povolání. Současně se pracovníci při plnění pracovních úkolů mohou nacházet v nevhodných pracovních polohách či jinak vystavovat své zdraví fyzické zátěži. S tím vším dokáže ergonomie pomoct.

Zlepšování ergonomie je však nikdy nekončící proces. 

Zlepšování ergonomie je však nikdy nekončící proces. Požadavky na výrobu se často mění, a s tím i nastavení pracovního prostředí. To, co jednou nastavíte, za rok už stačit nemusí.

Proto jsme s REHAU navázali spolupráci a vytvořili koncept několika na sebe navazujících školení ve výrobních závodech v Moravské Třebové a v Jevíčku, a to s jasným cílem – proškolit vybrané pracovníky tak, aby byli sami schopni průběžně rizika v pracovním prostředí aktivně vyhledávat a v co nejvyšší možné míře eliminovat.

Teoretická část školení na téma lokální svalová zátěž

Proškolili jsme odborné mistry, techniky, trenéry výrobních dovedností a vedoucí pracovníky z vybraných středisek i technického vývoje, aby uměli ergonomická rizika nejen hodnotit, ale také předávat své zkušenosti ostatním kolegům.

Pomůcky k praktické části školení přímo na pracovištích

Podstata ergonomie, faktory pracovního prostředí a jejich možné dopady na lidské zdraví, principy ergonomických metod (indexové metody, checklisty aj.) a další témata si pracovníci nejprve osvojili v teoretické rovině.

Následně si vše odzkoušeli přímo na pracovištích REHAU. Se zájmem společně odhalovali rizika, analyzovali jejich příčinu a navrhovali nápravná opatření, jak rizika účinně odstranit.

Zhodnocení ergonomické analýzy na pracovištích

Díky pořízení videozáznamů následně prezentovali své výsledky a sdíleli své poznatky (úpravy designu pracovišť, optimalizace pracovních postupů, ergonomické pomůcky a dalšími prvky transdisciplinární ergonomie).

„Pro účastníky bylo takto pojaté školení velkým přínosem.“ dodává Helena Křenková.

Pokud pracovníci sami dokážou ergonomické principy do pracovních operací aplikovat, je úspěch téměř vždy zaručen.

Z našich zkušeností v PREVENTADO s.r.o. vyplývá, že i v těch nejmodernějších závodech prošpikovaných sebelepší technikou a vychytávkami je vždy možné najít prostor pro zlepšení a snížení fyzické zátěže. Toto snížení vede k nižšímu vzniku zdravotních komplikací a s tím spojených nákladů, vyšší spokojenosti a loajalitě zaměstnanců.


Pokud vás zaujal tento přístup k udržitelné ergonomii na pracovištích, rádi vám s jeho nastartováním pomůžeme.

Pošlete článek také kamarádům či kolegům

Nejčtenější články

Co je lokální svalová zátěž

Jistě znáte někoho, kdo si stěžuje na bolest v zápěstí nebo v lokti s tím, že „to má z práce“. A klidně může mít pravdu! Tyto bolesti, představující řadu diagnóz, jako například syndrom karpálního tunelu, radiální nebo ulnární epikondylitidu (známé jako tenisový nebo oštěpařský loket), artrózu, skákavý prst a další, lze totiž často přisoudit přetěžování horních končetin. […]

ČÍST DÁLE 12. února 2021

JAKÉ JSOU ZMĚNY V PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽBÁCH?

V účinnosti od 1. 1. 2023 se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o specifických zdravotních službách. Zde uvádíme oblasti, kterých se změny týkají: PERIODICKÉ PROHLÍDKY🔵 Doposud stanovená povinnost prohlídek u prací zařazených do kategorie 1 nebo 2 (bez rizik ohrožení zdraví/profesních rizik) odpadá.🔵 U „čisté“ kategorie práce 1 nebo 2 je periodická prohlídka pouze pokud […]

ČÍST DÁLE 10. února 2023

Potřebujete vyřešit BOZP, ergonomii nebo pracovnělékařské služby ve své firmě?

Ozvěte se nám. Zařídíme, aby se na vašem pracovišti všichni cítili lépe a bezpečněji.

info@preventado.cz

+420 777 003 773