info@preventado.cz   +420 777 003 773

7 kritérií platné lékařské prohlídky

Často se v naší praxi setkáváme s tím, že i když má firma sjednaného poskytovatele pracovnělékařské péče, neznamená to vždy, že jsou lékařské prohlídky platné. Lehce se může stát, že firma platí za službu, která neplní to, co má ❌

Co si tedy ohlídat ❓

❶ Firma má poskytovatele PLS v oboru všeobecné praktické lékařství nebo pracovní lékařství.

❷ Prohlídka byla provedena v ordinaci, která je registrovaná na místně příslušném krajském úřadě jako místo poskytování zdravotních služeb (možné ověřit zde)

❸ Lékař, který posudek vydal, má specializovanou způsobilost v oboru všeobecné praktické lékařství nebo pracovní lékařství (možné ověřit např. na stránkách České lékařské komory).

❹ Lékařský posudek obsahuje tyto legislativní náležitosti:

📌 Identifikační údaje zaměstnavatele

📌 Druh lékařské prohlídky (vstupní, periodická, mimořádná)

📌 Identifikační údaje zaměstnance (jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu)

📌 Pracovní zařazení zaměstnance

📌 Druh práce

📌 Výčet konkrétních pracovních činností – ❗️NOVINKA od roku 2023

📌 Režim pracovní doby

📌 Kategorizace práce

📌 Profesní rizika (do r. 2022 jako rizika ohrožení zdraví)

📌 Jednoznačný posudkový závěr

📌 Identifikační údaje poskytovatele PLS

📌 Identifikační údaje lékaře a jeho podpis

📌 U mimořádných prohlídek je nutné specifikovat důvod prohlídky dle §12 ods. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb.

📌 Termín mimořádné prohlídky – pokud dojde ke krácení standardní periody ze strany lékaře

📌 Evidenční číslo posudku

📌 Závěrečné poučení o možnosti podat návrh na přezkum

❺ Lékařský posudek se musí vázat k podané žádosti – ❗️doporučujeme provázat přes evidenční číslo posudku.

❻ Zaměstnanec se dostavil s výpisem ze zdravotnické dokumentace (pokud má registrujícího praktického lékaře). V opačném případě stačí čestné prohlášení.

❼ Pokud je zaměstnanec cizinec, je posudek vydán také v jeho rodném jazyce, popř. je vyhotoven úřední překlad – ❗️zaměstnanec musí vědět, co podepisuje.

PLS se věnujeme už roky – zejména jejímu zefektivňování a digitalizaci. Rádi pomůžeme i Vám.

Pošlete článek také kamarádům či kolegům

Nejčtenější články

Co je lokální svalová zátěž

Jistě znáte někoho, kdo si stěžuje na bolest v zápěstí nebo v lokti s tím, že „to má z práce“. A klidně může mít pravdu! Tyto bolesti, představující řadu diagnóz, jako například syndrom karpálního tunelu, radiální nebo ulnární epikondylitidu (známé jako tenisový nebo oštěpařský loket), artrózu, skákavý prst a další, lze totiž často přisoudit přetěžování horních končetin. […]

ČÍST DÁLE 12. února 2021

Hledá se MARKEŤÁK…

Do našeho týmu hledáme vášnivého markeťáka! Máte talent na tvorbu oslnivých kampaní? Milujete výzvy a máte oči pro detail? Pak hledáme přímo vás!

ČÍST DÁLE 21. února 2024

Potřebujete vyřešit BOZP, ergonomii nebo pracovnělékařské služby ve své firmě?

Ozvěte se nám. Zařídíme, aby se na vašem pracovišti všichni cítili lépe a bezpečněji.

info@preventado.cz

+420 777 003 773