info@preventado.cz   +420 777 003 773

7 kritérií platné lékařské prohlídky

Často se v naší praxi setkáváme s tím, že i když má firma sjednaného poskytovatele pracovnělékařské péče, neznamená to vždy, že jsou lékařské prohlídky platné. Lehce se může stát, že firma platí za službu, která neplní to, co má ❌

Co si tedy ohlídat ❓

❶ Firma má poskytovatele PLS v oboru všeobecné praktické lékařství nebo pracovní lékařství.

❷ Prohlídka byla provedena v ordinaci, která je registrovaná na místně příslušném krajském úřadě jako místo poskytování zdravotních služeb (možné ověřit zde)

❸ Lékař, který posudek vydal, má specializovanou způsobilost v oboru všeobecné praktické lékařství nebo pracovní lékařství (možné ověřit např. na stránkách České lékařské komory).

❹ Lékařský posudek obsahuje tyto legislativní náležitosti:

📌 Identifikační údaje zaměstnavatele

📌 Druh lékařské prohlídky (vstupní, periodická, mimořádná)

📌 Identifikační údaje zaměstnance (jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu)

📌 Pracovní zařazení zaměstnance

📌 Druh práce

📌 Výčet konkrétních pracovních činností – ❗️NOVINKA od roku 2023

📌 Režim pracovní doby

📌 Kategorizace práce

📌 Profesní rizika (do r. 2022 jako rizika ohrožení zdraví)

📌 Jednoznačný posudkový závěr

📌 Identifikační údaje poskytovatele PLS

📌 Identifikační údaje lékaře a jeho podpis

📌 U mimořádných prohlídek je nutné specifikovat důvod prohlídky dle §12 ods. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb.

📌 Termín mimořádné prohlídky – pokud dojde ke krácení standardní periody ze strany lékaře

📌 Evidenční číslo posudku

📌 Závěrečné poučení o možnosti podat návrh na přezkum

❺ Lékařský posudek se musí vázat k podané žádosti – ❗️doporučujeme provázat přes evidenční číslo posudku.

❻ Zaměstnanec se dostavil s výpisem ze zdravotnické dokumentace (pokud má registrujícího praktického lékaře). V opačném případě stačí čestné prohlášení.

❼ Pokud je zaměstnanec cizinec, je posudek vydán také v jeho rodném jazyce, popř. je vyhotoven úřední překlad – ❗️zaměstnanec musí vědět, co podepisuje.

PLS se věnujeme už roky – zejména jejímu zefektivňování a digitalizaci. Rádi pomůžeme i Vám.

Pošlete článek také kamarádům či kolegům

Nejčtenější články

Zaměstnanci mají ve vedrech nárok na nápoje i placené přestávky, některé firmy zkracují pracovní dobu

Česko v červenci zasáhla vlna tropických veder a firmy mnohdy řeší, jak svým zaměstnancům zajistit přijatelné teplotní podmínky pro práci. Legislativa stanovuje povinnost poskytnout ochranný nápoj při teplotě nad 34 °C. Pokud teplota na pracovišti vystoupá až na 36 °C, zaměstnanci mají nárok na placené bezpečnostní přestávky. Za nedodržení předpisů hrozí firmám pokuta až dva […]

ČÍST DÁLE 10. července 2019

Co je lokální svalová zátěž

Jistě znáte někoho, kdo si stěžuje na bolest v zápěstí nebo v lokti s tím, že „to má z práce“. A klidně může mít pravdu! Tyto bolesti, představující řadu diagnóz, jako například syndrom karpálního tunelu, radiální nebo ulnární epikondylitidu (známé jako tenisový nebo oštěpařský loket), artrózu, skákavý prst a další, lze totiž často přisoudit přetěžování horních končetin. […]

ČÍST DÁLE 12. února 2021

Potřebujete vyřešit BOZP, ergonomii nebo pracovnělékařské služby ve své firmě?

Ozvěte se nám. Zařídíme, aby se na vašem pracovišti všichni cítili lépe a bezpečněji.

info@preventado.cz

+420 777 003 773