info@preventado.cz   +420 777 003 773

Firmám se uleví: povinných zdravotních prohlídek od roku 2023 zásadně ubude, strašákem se ale můžou stát bolesti zad u zaměstnanců

Pracovnělékařské prohlídky jsou povinnost, se kterou se setkává doslova každý český zaměstnanec a se kterou je spojena značná byrokracie pro všechny zaměstnavatele. Společnost PREVENTADO, která dodává stovkám firem po celé ČR služby pracovnělékařské péče a poradenství v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců, zmapovala změny v systému pracovnělékařských prohlídek, které přišly díky novelizaci příslušné vyhlášky k 1. 1. 2023. Nejvýznamnějším důsledkem je, že periodická pracovnělékařská prohlídka už není povinná u zdravotně nerizikových profesí.

„Řečeno laicky, zejména kancelářské profese už nemusí absolvovat periodickou lékařskou prohlídku, která byla často formalitou. U firem i zaměstnanců tak dojde k výrazné úspoře financí, času a byrokracie,“ uvádí expert na ochranu zdraví a spolumajitel společnosti PREVENTADO Tomáš Dombek.

Na druhou stranu díky změně legislativy vznikl pro firmy potenciální ´strašák´ v podobě bolestí zad u zaměstnanců.

„Nemoci zad lze od roku 2023 uznat za nemoc z povolání. Vzhledem k tomu, že bolesti zad hrozí všem zaměstnancům, dá se očekávat nárůst případů, které budou zaměstnavatelé se zaměstnanci v této oblasti řešit. Podmínky pro uznání jsou ale náročné, musí se jednat spíše o práci s těžkou fyzickou zátěží,“ upozorňuje Tomáš Dombek.

Pravidelné pracovnělékařské prohlídky byly do značné míry formální povinností platnou i u kancelářských profesí a zaměstnanců ve školství. Nově se ale týkají jen těch povolání, kde existují tzv. profesní rizika nebo jsou překračovány hygienické limity.

Mezi profesní rizika se řadí například práce ve zdravotnických zařízeních s klienty nebo pacienty, obsluha jeřábů, řízení vysokozdvižných vozíků, nakládání s výbušninami, práce v hlubinných dolech či noční práce. Mezi další profesní rizika se řadí práce v prostředí s různými zdraví škodlivými látkami, práce s vibracemi, které se přenáší na horní končetiny, či práce v tzv. nepřijatelných pracovních polohách.

Původně se předpokládalo, že u nerizikových povolání odpadne i povinnost vstupní lékařské prohlídky při nástupu do nového zaměstnání. Ta ale zatím zůstává. K jejímu zrušení by mohlo dojít díky plánované novele zákona o specifických zdravotních službách a zákoníku práce. Současně se uvažuje o zrušení tzv. zdravotních (potravinářských) průkazů.

„Naše společnost provozuje několik ordinací specializovaných na pracovnělékařské prohlídky a v námi vyvinutém systému Fabis eviduje stav zdraví u vzorku několika tisíc zaměstnanců z celé ČR. Bude pro nás velmi zajímavé sledovat trendy, které aktuální legislativní změny do našich ordinací přinesou,“ uzavírá Tomáš Dombek.

Zdroj: Článek uveřejněný v Financialtimes.cz, 22. 2. 2023

Pošlete článek také kamarádům či kolegům

Nejčtenější články

Co je lokální svalová zátěž

Jistě znáte někoho, kdo si stěžuje na bolest v zápěstí nebo v lokti s tím, že „to má z práce“. A klidně může mít pravdu! Tyto bolesti, představující řadu diagnóz, jako například syndrom karpálního tunelu, radiální nebo ulnární epikondylitidu (známé jako tenisový nebo oštěpařský loket), artrózu, skákavý prst a další, lze totiž často přisoudit přetěžování horních končetin. […]

ČÍST DÁLE 12. února 2021

JAKÉ JSOU ZMĚNY V PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽBÁCH?

V účinnosti od 1. 1. 2023 se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o specifických zdravotních službách. Zde uvádíme oblasti, kterých se změny týkají: PERIODICKÉ PROHLÍDKY🔵 Doposud stanovená povinnost prohlídek u prací zařazených do kategorie 1 nebo 2 (bez rizik ohrožení zdraví/profesních rizik) odpadá.🔵 U „čisté“ kategorie práce 1 nebo 2 je periodická prohlídka pouze pokud […]

ČÍST DÁLE 10. února 2023

Potřebujete vyřešit BOZP, ergonomii nebo pracovnělékařské služby ve své firmě?

Ozvěte se nám. Zařídíme, aby se na vašem pracovišti všichni cítili lépe a bezpečněji.

info@preventado.cz

+420 777 003 773